МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Видин

Административен адрес:
гр. Видин 3700, Южна промишлена зона, сграда на сектор "Пътна полиция"

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Видин 3700, Южна промишлена зона, сграда на сектор "Пътна полиция"

Телефон за контакти:
+359 94 694493; +359 94 694487; +359 888 569791

Факс:
+359 94 694489

Електронна поща:
[email protected]