МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Варна

Административен адрес:
гр.Варна, бул."Сливница" № 159

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр.Варна, бул."Сливница" № 159

Телефон за контакти:
+359 52 552220; +359 52 553728

Факс:
+359 52 553738

Електронна поща:
[email protected]