МВР

ГД ПБЗН

 

Договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на природен газ за нуждите на РДПБЗН - Бургас"

13 дек 2018

Прикачени документи Обявление за възложена поръчка   (pdf - 389,00KB) - 08 апр 2019 15:52
Договор №793д-2/20.02.2019 г.   (pdf - 7,02MB) - 08 апр 2019 15:53
Решение за откриване - рег. № 793р-4379/12.12.2018 г.   (pdf - 910,00KB) - 13 дек 2018 16:14

 08 април 2019 | 15:54