МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Бургас

Административен адрес:
гр. Бургас, п.к. 8000, ул. "Александър Велики" № 37Б

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Бургас, п.к. 8000, ул. "Александър Велики" № 37Б

Телефон за контакти:
+359 56 856220; +359 887 515184

Факс:
+359 56 856556

Електронна поща:
[email protected]