МВР

ГД ПБЗН

 

Договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на РСПБЗН - Сандански при РДПБЗН - Благоевград"

22 май 2019

Прикачени документи Решение за откриване, рег. № 1985опр-1/22.05.2019 г.   (pdf - 233,00KB) - 22 май 2019 17:16
Договор №1985опд-1/25.07.2019 г.   (pdf - 1,14MB) - 23 авг 2019 13:55
Обявление за възложена поръчка рег. №198500-1002/20.08.2019 г.   (pdf - 419,00KB) - 23 авг 2019 13:56

 23 август 2019 | 13:56