МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Благоевград

Административен адрес:
гр.Благоевград, ул. "Владо Черноземски" № 3

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Благоевград, ул. "Владо Черноземски" № 3

Телефон за контакти:
+359 73 867562; +359 73 867576

Факс:
+359 73 867299

Електронна поща:
[email protected]