МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:"Следгаранционно обслужване и ремонт на базови шасита на леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили на Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" по обособени позиции

13 мар 2020

Прикачени документи Документация   (zip - 202,00KB) - 13 мар 2020 10:17
Обявление за поръчка   (pdf - 439,00KB) - 13 мар 2020 10:17
Решение за откриване рег.№ 764опр-1/10.03.2020 г.   (pdf - 4,51MB) - 13 мар 2020 10:18
Решение за промяна №764oпр-2/13.03.2020 г.   (pdf - 2,47MB) - 17 мар 2020 15:59
Решение за изменение - рег. № 764опр-3/13.04.2020 г.   (pdf - 7,56MB) - 15 апр 2020 13:42
Съобщение за отваряне на ценови предложения рег. № 764оп-10/02.06.2020 г.   (pdf - 2,07MB) - 02 юни 2020 16:15
Решение за избор на изпълнител рег. № 764оп-14/05.06.2020 г.   (pdf - 5,42MB) - 05 юни 2020 17:49
Доклад и протоколи от работата на комисията   (pdf - 10,33MB) - 05 юни 2020 17:49
Договор по обособена позиция № 1   (pdf - 1,85MB) - 30 юни 2020 15:55
Договор по обособена позиция № 2   (pdf - 1,94MB) - 30 юни 2020 15:56
Договор по обособена позиция № 3   (pdf - 1,95MB) - 30 юни 2020 15:56
Договор по обособена позиция № 4   (pdf - 1,92MB) - 30 юни 2020 15:56
Договор по обособена позиция № 5   (pdf - 1,92MB) - 30 юни 2020 15:56
Договор по обособена позиция № 6   (pdf - 1,98MB) - 30 юни 2020 15:57
Договор по обособена позиция № 7   (pdf - 1,98MB) - 30 юни 2020 15:57
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 452,00KB) - 30 юни 2020 15:57

 30 юни 2020 | 15:57