МВР

ГД ПБЗН

 

Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението– МВР

Административен адрес:
гр. София, ул."Екзарх Йосиф" № 46 

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. София, ул."Екзарх Йосиф" № 46 

Телефон за контакти:
+359 2 982 1889

Факс:
+359 2 982 1878

Електронна поща:
[email protected]