МВР

ГД ПБЗН

 

Пазарни консултации по обществена поръчка с предмет: " Доставка и монтаж на обзавеждане" по проект "Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе - ISR" по програма "INTERREG V-A Румъния -България" 2014-2020

25 юли 2019

Прикачени документи Пазарна консултация № 1   (pdf - 981,00KB) - 25 юли 2019 17:22
Пазарна консултация № 2   (pdf - 705,00KB) - 25 юли 2019 17:22
Пазарна консултация № 3   (pdf - 945,00KB) - 25 юли 2019 17:22
Пазарна консултация № 4   (pdf - 998,00KB) - 25 юли 2019 17:23
Пазарна консултация № 5   (pdf - 732,00KB) - 25 юли 2019 17:23
Пазарна консултация № 6   (pdf - 641,00KB) - 25 юли 2019 17:23
Пазарна консултация № 7   (pdf - 636,00KB) - 25 юли 2019 17:23
Пазарна консултация № 8   (pdf - 633,00KB) - 25 юли 2019 17:23
Пазарна консултация № 9   (pdf - 633,00KB) - 25 юли 2019 17:24
Пазарна консултация № 10   (pdf - 655,00KB) - 25 юли 2019 17:24
Пазарни консултации   (pdf - 1,39MB) - 05 авг 2019 16:57

 05 август 2019 | 16:57