МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по ред на ЗОП с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на учебна кула, обезпечаваща учебния и тренировъчен процес на ЦПВ Балчик при ГДПБЗН-МВР”

27 сеп 2019

във връзка с изпълнение на проект ROBG-351 „Рационализиране на съвместните действия при възникване на извънредни ситуации” по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния-България“ 2014-2020 г.

Прикачени документи Документация   (zip - 5,24MB) - 27 сеп 2019 14:27
Обявление за поръчка   (pdf - 406,00KB) - 27 сеп 2019 14:28
Решение за откриване рег. № 1983опр-91/24.09.2019 г.   (pdf - 217,00KB) - 27 сеп 2019 14:30
Решение за прекратяване рег. № 1983опр-109/06.11.2019 г.   (pdf - 188,00KB) - 06 ное 2019 14:50
Доклад и протоколи от работата на комисията рег. № 1983оп-734/31.10.2019 г.   (pdf - 599,00KB) - 06 ное 2019 14:52
Обявление за възложена поръчка рег. № 198300-7055/18.11.2019 г.   (pdf - 323,00KB) - 21 ное 2019 11:49

 21 ноември 2019 | 11:49