МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по ред на ЗОП с предмет:„Ресурсно обезпечаване на центровете за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи“

07 окт 2019

по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

 27 януари 2020 | 11:23