МВР

ГД ПБЗН

 

Договаряне без предварително обявление с предмет:„Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – гр. Враца: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/”

04 сеп 2019

Прикачени документи Решение за откриване - рег. № 1983опр-83/04.09.2019 г.   (pdf - 268,00KB) - 04 сеп 2019 16:14
Покана   (zip - 807,00KB) - 04 сеп 2019 16:17
Приложения   (zip - 141,95MB) - 04 сеп 2019 16:15
Решение за прекратяване на процедура рег. № 1983опр-93/25.09.2019 г.   (pdf - 158,00KB) - 25 сеп 2019 14:00
Доклад и протокол от работата на комисията   (pdf - 430,00KB) - 25 сеп 2019 14:00
Обявление за възложена поръчка - рег. № 198300-6541/28.10.2019 г.   (pdf - 462,00KB) - 31 окт 2019 10:32

 31 октомври 2019 | 10:32