МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на лични предпазни средства”

13 сеп 2019

Прикачени документи Решение за откриване - рег. № 1983опр-88/11.09.2019 г.   (pdf - 1,43MB) - 13 сеп 2019 13:27
Обявление за поръчка   (pdf - 394,00KB) - 13 сеп 2019 13:27
Документация   (zip - 256,00KB) - 13 сеп 2019 13:27
Разяснение по постъпил въпрос - рег. № 198300-5778/30.09.2019 г.   (pdf - 83,00KB) - 30 сеп 2019 17:10
Разяснение по постъпил въпрос - рег. № 198300-5868/03.10.2019 г.   (pdf - 47,00KB) - 03 окт 2019 10:50
Протокол № 1 от работата на комисията рег. № 1983оп-713/22.10.2019 г.   (pdf - 400,00KB) - 22 окт 2019 17:34
Съобщение за отваряне на ценови предложения - рег. № 198300-7001/14.11.2019 г.   (pdf - 44,00KB) - 14 ное 2019 17:05
Решение за избор на изпълнител рег. № 1983опр-113/02.12.2019 г.   (pdf - 1,15MB) - 02 дек 2019 14:19
Доклад и протоколи от работата на комисията   (pdf - 6,42MB) - 02 дек 2019 14:33
Информация при производство по обжалване рег. № 198300-8128/27.12.2019 г.   (pdf - 3,73MB) - 27 дек 2019 16:23
Обявление за възложена поръчка - рег. № 198300-3577/28.04.2020 г.   (pdf - 243,00KB) - 30 апр 2020 10:25
Договор № 1983опд-25/28.04.2020 г.   (pdf - 15,74MB) - 30 апр 2020 14:45

 30 април 2020 | 10:26