МВР

ГД ПБЗН

 

Договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на комплект тръбопроводи за специализирана техника за работа при пътнотранспортни произшествия"

16 окт 2019

Прикачени документи Покана с приложения   (zip - 243,00KB) - 16 окт 2019 13:55
Решение за откриване на процедура рег. № 1983опр-100/16.10.2019 г.   (pdf - 232,00KB) - 16 окт 2019 13:56
Доклад и протоколи от работата на комисията   (pdf - 792,00KB) - 04 ное 2019 16:35
Решение за избор на изпълнител рег. № 1983опр-106/04.11.2019 г.   (pdf - 134,00KB) - 04 ное 2019 16:36

 04 ноември 2019 | 16:36