МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативна обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 24.01.2023 г.

24 яну 2023

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 23.01.2023 г. звената за ПБЗН са реагирали на 82 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 49 пожара.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които: 9 в жилищни сгради, 1 в промишлени сгради, 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки и 3 в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 32 пожара, от които: 14 в отпадъци, 18 в готварски уреди и комини.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции, от които: 4 при катастрофи в транспортни средства (4бр.), 1 при инциденти с опасни вещества, 26 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 4бр., отстраняване на опасни предмети - 4бр., оказване съдействие на граждани - 4бр., водоснабдяване - 1бр., отводняване - 4бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 6 бр.).

Лъжливи повиквания  -  2.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 24 януари 2023 | 07:03