МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативна обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 23.01.2023 г.

23 яну 2023

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 22.01.23 звената за ПБЗН са реагирали на 83 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 35 пожара.
С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които: 3 в жилищни сгради; 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства; 4 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 23 пожара, от които: 2 в сухи треви, горска постеля и храсти; 14 в отпадъци; 7 в готварски уреди и комини .
Извършени са 43 спасителни дейности и помощни операции, от които: 5 при катастрофи в транспортни средства; 1 при промишлени аварии(в електропреносната мрежа-1бр.); 37 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-4бр.,отстраняване на опасни предмети-7бр.,спасяване на животни-2бр.,оказване съдействие на граждани-8бр.,отводняване-6бр.,оказване съдействие на други структури и ведомства-8бр.,други-2бр.) .
Лъжливи повиквания - 5.
При пожарите няма загинали и пострадали.

 23 януари 2023 | 06:46