МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативна обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 19.03.2023 г.

19 мар 2023

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 18.03.2023 г. звената за ПБЗН са реагирали на 124 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 99 пожара.

С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които: 8 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства .

Без нанесени материални щети са възникнали 87 пожара, от които: 41 в сухи треви, горска постеля и храсти; 31 в отпадъци; 7 в готварски уреди и комини; 8 други .

Извършени са 19 спасителни дейности и помощни операции, от които: 5 при катастрофи в транспортни средства, 1 при инциденти с опасни вещества (с живак-1бр.); 13 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 6 бр., отстраняване на опасни предмети – 1 бр., оказване съдействие на граждани – 1 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 3 бр., други – 2 бр.).

Лъжливи повиквания - 6.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 19 март 2023 | 06:17