МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативна обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 16.03.2023 г.

16 мар 2023

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 15.03.23 звената за ПБЗН са реагирали на 162 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 126 пожара.

С преки материални щети са възникнали 14 пожара, от които: 4 в жилищни сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 4 в транспортни средства; 5 бр. други .

Без нанесени материални щети са възникнали 112 пожара, от които: 70 в сухи треви, горска постеля и храсти; 29 в отпадъци; 7 в готварски уреди и комини; 6 други .

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които: 7 при катастрофи в транспортни средства; 1 при промишлени аварии; 18 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-3бр., отстраняване на опасни предмети-2бр., оказване съдействие на граждани-2бр., водоснабдяване-1бр., отводняване-1бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-7бр., други-2бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (организиране на транспорт до лечебно заведение-1бр.) .

Лъжливи повиквания - 9.

При пожарите е пострадал 1 гражданин.

По-характерни произшествия:

На 15.03.2023 г. в 10:48 часа в ОЦ при РДПБЗН – Варна е  съобщено за възникнал пожар в апартамент в гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл.26, ет.9, ап.46.

Произшествието е ликвидирано с 3 ПА и АМС с 11 служители от 01 и 03 РСПБЗН – Варна. При произшествието е пострадал мъж на 60 г.

 

 16 март 2023 | 06:51