МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 29.07.2020 г.

29 юли 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 28.07.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 125 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 81 пожара.
С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които: 4 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 5 в транспортни средства; 2 в горски масиви; 1 в съоръжения на открито; 5 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 62 пожара, от които: 36 в сухи треви, горска постеля и храсти; 2 в стърнища; 20 в отпадъци; 4 други.
Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна-1 бр.); 1 при промишлени аварии (в газопреносната мрежа-1 бр.); 33 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 5 бр., отстраняване на опасни предмети - 2 бр., спасяване на животни – 1 бр., оказване съдействие на граждани – 8 бр., отводняване – 3 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 7 бр., други – 7 бр.).
Лъжливи повиквания - 9.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

По характерни произшествия:
В 18:45 ч. на 28.07.2020 г., в ОЦ на РДПБЗН-Благоевград е получен сигнал за горски пожар над хижа „Славянка“ (най-южния дял на Пирин), в землището на село Парил, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград. Районът е труднопроходим, като за достигане до мястото на пожара са необходими около 2 часа. Няма данни за площта на пожара. Създадена е организация за подновяване на гасителните действия от 06:00 ч. на 29.07.2020 г., съвместно с ДГС.

На 28.07.2020 г. в 09:45 часа в ОЦ на РДПБЗН-Кърджали е съобщено за пожар в борова гора в землището на с. Пиявец, община Момчилград. Причина за пожара: небрежност при боравене с открит огън от неустановен извършител. Унищожено: иглолистна гора – 3 дка. Спасено: иглолистна гора - 270 дка.

На 28.07.2020 г. в 18:07 часа в ОЦ на РДПБЗН-Силистра е съобщено за пожар в дъбова гора в с. Йорданово, обл. Силистра. Собственост на община Силистра. Причина: небрежност при боравене с открит огън. Унищожено: широколистна гора - 50 дка. Спасено: широколистна гора - 200 дка.

 29 юли 2020 | 07:00