МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 28.07.2020 г.

28 юли 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 27.07.20 звената за ПБЗН са реагирали на 157 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 78 пожара.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които: 6 в жилищни сгради, 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 7 в транспортни средства, 1 в съоръжения на открито, 4   бр. Други.

Без нанесени материални щети са възникнали 58 пожара, от които: 38 в сухи треви, горска постеля и храсти, 3 в стърнища, 13 в отпадъци, 4 други.

Извършени са 70 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при бедствия(наводнение - 1  бр.), 6 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 6  бр.), 1 при инциденти с опасни вещества (замърсяване на водни басейни - 1  бр.), 1 при промишлени аварии(в газопреносната мрежа - 1  бр.), 1 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривооп.газове и загазоване - 1  бр.), 60 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 5  бр., отстраняване на опасни предмети - 13  бр., спасяване на животни - 6  бр., оказване съдействие на граждани - 10  бр., водоснабдяване - 1  бр., отводняване - 10  бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 6  бр., други - 9  бр.).

Лъжливи повиквания - 9.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 
По характерни произшествия:

На 27.07.2020 г. в 08:03 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Благоевград е получен сигнал за спукан газопровод в района на с. Кула от страната на с. Тополница. Газопровода е собственост на „Булгар-транс газ“. За мястото на инцидента е изпратен 1 ПА с екип от 4 служители на РСПБЗН-Петрич. Своевременно преноса на газ е спрян, екипа на ПБЗН се е завърнал в службата след пристигане на аварийния екип на фирмата.

На 27.07.2020 г. в 11:44 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Пловдив е получен сигнал за горящи селскостопански постройки в землището на с. Боянци, общ. Асеновград. На място са изпратени 2 ПА от РСПБЗН-Асеновград и 2 ПА от РСПБЗН-Пловдив. Пожара е погасен, като огъня е обхванал 350 кв. м. покривна конструкция и са загинали 7 крави. Останалите животни са изведени. Причината за пожара е в процес на установяване.

  28 юли 2020 | 06:56