МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 27.03.2020 г.

27 мар 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 26.03.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 72 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 35 пожара.

С преки материални щети са възникнали 7 пожара, от които: 5 в жилищни сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 1 в съоръжения на открито .

Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара, от които: 3 в сухи треви, горска постеля и храсти; 8 в отпадъци; 15 в готварски уреди и комини; 2 други.

Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-1бр.); 33 техническа помощ (оказване съдействие на др. структури на МВР-2бр.,отстраняване на опасни предмети-8бр.,оказване съдействие на граждани-4бр.,отводняване-2бр.,оказване съдействие на др. структури и ведомства-6бр.,други-11бр.).

Лъжливи повиквания - 3.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 27 март 2020 | 07:00