МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 25.03.2020 г.

25 мар 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 24.03.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 143 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 72 пожара.
С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които: 8 в жилищни сгради, 1 в административни сгради, обекти за масово събиране на хора и др., 1 в промишлени сгради, 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 3 в транспортни средства, 1 в съоръжения на открито, 3 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 54 пожара, от които: 1 в сухи треви, горска постеля и храсти, 8 в отпадъци, 45 в готварски уреди и комини.
Извършени са 70 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 3 бр.), 1 при инциденти с опасни вещества (с живак - 1 бр.), 65 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 1 бр., отстраняване на опасни предмети - 27 бр., оказване съдействие на граждани - 10 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 9 бр., други - 18 бр.), 1 оказване помощ на пострадали граждани (с използване на високопроходима инженерна техника - 1 бр.).
Лъжливи повиквания - 1.
При пожарите са пострадали 2 граждани.

Регистрирани бедствия и аварии: Няма.

По-характерни произшествия:
На 24.03.2020 г. в 13:48 часа в ОЦ на РДПБЗН-София е съобщено за пожар с преки материални загуби в къща, намираща се в с. Габра, общ. Елин Пелин. При пожара е пострадал мъж на 87 г., пенсионер. Загинали – няма. Унищожено: покривна конструкция – 120 кв.м. Спасено - сграда 1 бр. Причина за пожара: неправилно ползване на отоплителни уреди.

На 24.03.2020 г. в 20:02 часа от в ОЦ на РДПБЗН-Пазарджик е получено съобщение за пожар в къща, намираща се в с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик. При пожара е пострадал мъж на 57 г. Пострадалият е с 16% изгаряния по гърба от I-II степен. Транспортиран е до ЦСМП при МБАЛ Пазарджик. Унищожено: сграда 120 кв.м., домашно имущество 10 бр. и бяла, черна техника 4 бр. Спасено - сгради 1 бр. Причина за пожара: неизправен ел. уред.

 25 март 2020 | 06:40