МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 24.03.2020 г.

24 мар 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 23.03.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 100 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 57 пожара.
С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които: 15 в жилищни сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 3 в транспортни средства; 2 бр. други.           
Без нанесени материални щети са възникнали 36 пожара, от които: 6 в отпадъци; 27 в готварски уреди и комини; 3 други .
Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-3 бр.); 2 при инциденти с опасни вещества (с живак-2 бр.); 31 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-1 бр.,отстраняване на опасни предмети-10 бр.,оказване съдействие на граждани-1 бр.,отводняване-1 бр.,оказване съдействие на други структури и ведомства-6 бр.,други-12 бр.) .
Лъжливи повиквания - 7.
При пожарите няма загинали и пострадали.

По-характерни произшествия:
На 23.03.2020 г. в 00:01 часа в ОЦ при РДПБЗН – Хасково е съобщено за пожар в къща, Вилна зона на гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково.
Произшествието е ликвидирано с 2 ПА от РСПБЗН – Харманли
Унищожено: покривна конструкция – 150 кв. м., фураж (бали) – 50 бр.,
дребен рогат добитък – 19 бр., коне и магарета – 1 бр., фуражомелка – 1 бр.
Спасено: сгради – 2 бр., птици и зайци – 20 бр.

 24 март 2020 | 06:24