МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 24.01.2020 г.

24 яну 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 23.01.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 212 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 172 пожара.

С преки материални щети са възникнали 32 пожара, от които: 14 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 5 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 5 в транспортни средства; 1 в горски масиви; 2 в съоръжения на открито; 4 бр. други .

Без нанесени материални щети са възникнали 140 пожара, от които: 75 в сухи треви, горска постеля и храсти; 36 в отпадъци; 23 в готварски уреди и комини; 6 други .

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-1бр.); 1 при промишлени аварии(в електропреносната мрежа-1бр.); 28 техническа помощ (оказване съдействие на др. структури на МВР-4бр.,отстраняване на опасни предмети-7бр.,спасяване на животни-3бр.,оказване съдействие на граждани-3бр.,оказване съдействие на др. структури и ведомства-11бр.); 3 оказване помощ на пострадали граждани (транспортиране до лечебно заведение-2бр.,други-1бр.) .

Лъжливи повиквания - 7.

При пожарите е пострадал 1 гражданин.

По-характерни произшествия:

На 23.01.2020 г. в 19:02 часа в ОЦ при РДПБЗН – Русе е получено съобщение за  пожар в апартамент, в гр. Русе. Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил от Първа РСПБЗН-Русе. Пострадал е мъж на 28 г. – леки изгаряния. Унищожено: аспиратор, газов котлон и опушени стени и тавани. Спасено: апартамента.

На   23.01.2020 г. в 02:10  часа в ОЦ при РДПБЗН – Варна е  получен сигнал за два броя горящи челни кофачни товарачи на пристанище Варна – Изток. Произшествието е ликвидирано с 2 пожарни автомобила от 01 РСПБЗН Варна. Загинали и пострадали няма. Унищожени са два броя челни кофачни товарачи. Спасени са паркирани съседни машини.

На 23.01.2020 г. в 04:10  часа в ОЦ при РДПБЗН – Сливен е  получен сигнал за възникнал пожар на дървени отпадъци в двора на бивше предприятие в гр. Сливен. Произшествието е ликвидирано с 5 пожарни автомобила от РСПБЗН - Сливен. Унищожено: дървен материал за изработване на пелети – 10 куб. м., пластмасови детайли от лек а-л – 1 бр.  , картонени шпули и материали -15 тона. Спасено: товарни/тежкотоварни автом.- 1 бр., сгради – 5 бр.,     пелети – 100 кг., мотокар – 1 бр., струг, апаратура, и др. машини - 10 бр. 

На 23.01.2020 г. в 11:30 ч. в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за катастрофа с 4 трамвая в жк Дружба-1, на кръстовището на бул. „Искърско шосе“, гр. София. Произшествието е ликвидирано с 4 пожарни автомобила от СДПБЗН. Загинал е мъж с неустановена самоличност, пресичащ линията и затиснат между двата трамвая. Пострадали са 9 пътници и единия от ватманите.

 24 януари 2020 | 07:09