МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 23.03.2020 г.

23 мар 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 22.03.20 звената за ПБЗН са реагирали на 139 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 103 пожара.
С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които: 13 в жилищни сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 1 в транспортни средства; 2 в съоръжения на открито; 1 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 85 пожара, от които: 55 в сухи треви, горска постеля и храсти; 19 в отпадъци; 10 в готварски уреди и комини; 1 други .
Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-2бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (други-1бр.); 27 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-2бр., отстраняване на опасни предмети-1бр., оказване съдействие на граждани-4бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-10бр., други-10бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (други-1бр.) .
Лъжливи повиквания - 5.
При пожарите няма загинали и пострадали.

 23 март 2020 | 06:33