МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 23.01.2020 г.

23 яну 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 22.01.2020г. звената за ПБЗН са реагирали на 217 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 193 пожара.

С преки материални щети са възникнали 25 пожара, от които: 10 в жилищни сгради, 2 в промишлени сгради, 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 6 в транспортни средства, 2 в селското стопанство, 1 в съоръжения на открито, 3 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 168 пожара, от които: 91 в сухи треви, горска постеля и храсти, 3 в стърнища, 47 в отпадъци, 22 в готварски уреди и комини, 5 други.
Извършени са 19 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 1  бр.), 2 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване - 1  бр., други - 1  бр.), 15 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 6  бр., отводняване - 1  бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 6  бр., други - 2  бр.), 1 оказване помощ на пострадали граждани (транспортиране до лечебно заведение - 1  бр.).
Лъжливи повиквания - 5.
При пожарите е пострадал 1 гражданин.

По-характерни произшествия:

На 22.01.2020 г. в 02:12 часа е получено съобщение за възникнал пожар в къща, ул. „Иван  Кръстев“ №63, гр. Исперих, област Разград. На мястото на произшествието е изпратен 1 ПА с 4 пожарникари от РСПБЗН Исперих. Пострадал е мъж на 47г.  Унищожена е покривна конструкция 110 кв., домашно имущество, опушени стени 80 кв. Спасени са 2 бр. сгради.

На 22.01.2020 г. в 18:53 часа е получено съобщение за възникнал пожар в шавара на „Драгоманско блато“, общ. Сливница, София област в територия, включена в „Натура 2000“, собственост общинска.  На мястото на произшествието са изпратени 3 ПА с 13 пожарникари от РДПБЗН Сливница и 10 човека от ДФ от Драгоман. Загинали и пострадали няма.  Пожарът е на площ около 400 дка тръстика и е ликвидиран в 04:25 часа на 23.01.2020 г.

На 22.01.2020г. в 23:06 часа е получено съобщение за възникнал пожар в цех за метли в с. Черница, общ. Сунгурларе, обл. Бургас. На мястото на произшествието е изпратен 1 ПА с 3 пожарникари от РСПБЗН Карнобат. Загинали и пострадали няма.  Унищожени са 2000 кв. покривна конструкция, трактор, мотокар, микробус, машини и 4000 кг метлен клас.

 

 23 януари 2020 | 07:02