МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 21.05.2020 г.

21 май 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 20.05.20 звената за ПБЗН са реагирали на 98 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 55 пожара.

С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които: 2 в жилищни сгради, 1 в промишлени сгради, 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 6 в транспортни средства, 2 в селското стопанство.

Без нанесени материални щети са възникнали 43 пожара, от които: 22 в сухи треви, горска постеля и храсти, 14 в отпадъци, 7 други.

Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна - 1  бр.), 1 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване - 1  бр.), 35 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 3  бр., отстраняване на опасни предмети - 8  бр., спасяване на животни - 2  бр., оказване съдействие на граждани - 1  бр., водоснабдяване - 1  бр., отводняване - 5  бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 6  бр., други - 9  бр.), 2 оказване помощ на пострадали граждани (други - 1  бр., под повърхността на водни басейни - 1  бр.).

Лъжливи повиквания - 4.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 21 май 2020 | 07:13