МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 21.03.2020 г.

21 мар 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 20.03.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 197 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 153 пожара.
С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които: 8 в жилищни сгради, 1 в промишлени сгради, 5 в транспортни средства, 3   бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 136 пожара, от които: 89 в сухи треви, горска постеля и храсти, 29 в отпадъци, 10 в готварски уреди и комини, 8 други.
Извършени са 40 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 3 бр.), 1 при инциденти с опасни вещества (с живак - 1 бр.), 1 при промишлени аварии(в газопреносната мрежа - 1 бр.), 1 битови или промишлени инциденти(срутване на сграден фонд - 1 бр.), 33 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 2 бр., отстраняване на опасни предмети - 2 бр., оказване съдействие на граждани - 2 бр., водоснабдяване - 2 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 13 бр., други - 12 бр.), 1 оказване помощ на пострадали граждани (други - 1 бр.).
Лъжливи повиквания - 4.
При пожарите е пострадал 1 гражданин.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

По-характерни произшествия:
На 20.03.2020 г. в 13:32 ч. в ОЦ на РДПБЗН – Смолян е получен сигнал за пожар в сухи треви в с. Стойките, община Пампорово, област Смолян. При пожара е пострадал мъж на 71 г., пенсионер, участвал в първоначалното гасене на възникналият пожар – леко обгорял. Унищожено: около 40 дка сухи треви. Спасено сгради – 8 бр., гора иглолистна – 100 дка. При ликвидирането на пожара са участвали допълнително и служители на горско стопанство „Стойките“ и служители на горовладелска кооперация с. Стойките, както и хора от местно население на с. Стойките.

 21 март 2020 | 06:44