МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 20.11.2020 г.

20 ное 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 19.11.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 80 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 53 пожара.
С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които: 8 в жилищни сгради, 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 9 в транспортни средства, 1 в съоръжения на открито, 2 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 32 пожара, от които: 5 в сухи треви, горска постеля и храсти, 20 в отпадъци, 5 в готварски уреди и комини, 2 други.
Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна - 1 бр.), 2 при инциденти с опасни вещества (с живак - 2 бр.), 22 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 7 бр., отстраняване на опасни предмети - 2 бр., спасяване на животни - 1 бр., отводняване - 1 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 8 бр., други - 3 бр.).
Лъжливи повиквания - 2.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

По - характерни произшествия:
На 19.11.2020 г. в 12:12 ч. в ОЦ при РДПБЗН - Ямбол, е получено съобщение за пожар на територията на бившето предприятие „Сила“ АД, на ул. ”Ягода” № 4, в гр. Ямбол, област Ямбол. Собственост на „Сила“ АД, с наемател на запаленото хале Георги Комитов. Причината за пожара е в процес на установяване. Загуби няма. Горели са отпадъци и гуми на вътре в халето на площ 700 кв. м. Спасен е склад – 1 бр. и една сграда в съседство.

 20 ноември 2020 | 06:31