МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 20.05.2020 г.

20 май 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 19.05.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 124 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 83 пожара.
С преки материални щети са възникнали 29 пожара, от които: 8 в жилищни сгради, 1 в промишлени сгради, 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 11 в транспортни средства, 1 в горски масиви, 3 в селското стопанство, 1 в съоръжения на открито, 2 бр. Други.
Без нанесени материални щети са възникнали 54 пожара, от които: 26 в сухи треви, горска постеля и храсти, 22 в отпадъци, 6 други.
Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при инциденти с опасни вещества (други - 1 бр.), 34 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 1 бр., отстраняване на опасни предмети - 4 бр., спасяване на животни - 5 бр., оказване съдействие на граждани - 9 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 6 бр., други - 9 бр.), 1 оказване помощ на пострадали граждани (организиране на транспорт до лечебно заведение - 1 бр.).
Лъжливи повиквания - 5.
При пожарите е загинал 1 гражданин.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

По-характерни произшествия:
На 19.05.2020 г. в 01:33 часа в ОЦ при РДПБЗН - Пазарджик е получено съобщение за пожар в къща на в с. Лозен, общ. Септември, обл. Пазарджик. При пожара е загинала жена на 85 г. Унищожено: бяла и черна техника 1 бр. мебели 8 бр., каратаван 16 м2, прозорци 2 бр., врата 1 бр. и опушени стени 200 м2. Спасено: сграда 1 бр.

 20 май 2020 | 06:27