МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 19.11.2020 г.

19 ное 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 18.11.20 звената за ПБЗН са реагирали на 67 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 36 пожара.

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които: 5 в жилищни сгради, 1 в административни сгради, обекти за масово събиране на хора и др., 1 в промишлени сгради, 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 4 в транспортни средства, 1   бр. Други.

Без нанесени материални щети са възникнали 21 пожара, от които: 1 в сухи треви, горска постеля и храсти, 14 в отпадъци, 3 в готварски уреди и комини, 3 други.

Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 2  бр.), 2 при инциденти с опасни вещества (изтичане на хим.агресивни течности - 1  бр., с живак - 1  бр.), 1 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривооп.газове и загазоване - 1  бр.), 21 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 6  бр., отстраняване на опасни предмети - 1  бр., оказване съдействие на граждани - 5  бр., отводняване - 1  бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 5  бр., други - 3  бр.).

Лъжливи повиквания - 5.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 19 ноември 2020 | 06:21