МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 18.06.2019 г.

18 юни 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 17.06.2019 г. звената за ПБЗН са реагирали на 150 сигнала за произшествия.

 Ликвидирани са общо 58 пожара.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които: 7 в жилищни сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 8 в транспортни средства; 1 в открити площадки в урбанизираните територии; 3 бр. Други.

Без нанесени материални щети са възникнали 37 пожара, от които: 11 в сухи треви, горска постеля и храсти; 21 в отпадъци; 5 други.

Извършени са 84 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-3бр.); 2 при инциденти с опасни вещества (други-1бр.,с живак-1бр.); 78 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-3бр.,отстраняване на опасни предмети-23бр.,спасяване на животни-6бр.,оказване съдействие на граждани-13бр.,отводняване-17бр.,оказване съдействие на други структури ведомства-8бр.,други-8бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (с използване на високопроход.инжeн.техника-1бр.).

Лъжливи повиквания - 8.

При пожарите няма загинали и пострадали.

Произшествия, свързани с интензивните валежи в област Търговище:

Гр. Търговище

За периода от 16:00 часа на 17.06.2019 г. до 01:00 часа 18.06.2019 г. в ОЦ при РДПБЗН – Търговище са постъпили 47 сигнала за наводнени къщи, дворове, мазета и приземни етажи. За ликвидиране на произшествията от РСПБЗН - Търговище са участвали 5 екипа. Приети с 42 сигнали за произшествия, отработени са 35 бр. Отводнени сгради по чл.16 в Търговище - НАП, НОИ, Охрана на Съдебната власт, Гимназия по туризъм. Общо отводнени сгради - 25 бр. Служителите на община Търговище са участвали в отводняването на стол за обществено хранене към I ОУ ,,Христо Ботев“.

Гр. Попово

За ликвидиране произшествията от РСПБЗН - Попово е участвал 1 екип. Приети са 5 сигнала за произшествия, отработени са 5 бр. Отводнени сгради по чл.16 в гр. Попово -  ЖП Гара. Служителите на община Попово  са участвали в отводняването на ул. „Симеон Филипов“ в кв. Невски. 

 18 юни 2019 | 07:02