МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 17.09.2020 г.

17 сеп 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 16.09.2020г. звената за ПБЗН са реагирали на 186 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 155 пожара.
С преки материални щети са възникнали 27 пожара, от които: 11 в жилищни сгради, 6 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 6 в транспортни средства, 2 в селското стопанство, 1 в съоръжения на открито, 1   бр. Други.
Без нанесени материални щети са възникнали 128 пожара, от които: 81 в сухи треви, горска постеля и храсти, 8 в стърнища, 32 в отпадъци, 2 в готварски уреди и комини, 5 други.
Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции, от които: 4 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 4  бр.), 20 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 5  бр., отстраняване на опасни предмети - 4  бр., оказване съдействие на граждани - 1  бр., отводняване - 1  бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 5  бр., други - 4  бр.), 1 оказване помощ на пострадали граждани (организиране на транспорт до лечебно заведение - 1  бр.).
Лъжливи повиквания - 6.
При пожарите няма загинали и пострадали.
По - характерни произшествия:
На 16.09.2020 г. в 03:08 часа в ОЦ при РДПБЗН – Бургас е получено съобщение за пожар в дървено заведение, Южен плаж, гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургас.
Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил от РСПБЗН – Приморско.
Унищожено: дървено заведение с оборудването.
На 16.09.2020 г. в 05:13 часа в ОЦ при РДПБЗН – Търговище е получено съобщение за пожар в стопанска постройка, ул. Петър Иванов № 48, с. Глогинка, общ. Попово,
обл. Търговище.
Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил от РСПБЗН – Попово
Унищожено: покривна конструкция – 110 кв. м., домашно имущество, дърва за огрев – 6 т.
Спасено: сграда – 1 бр.
На 16.09.2020 г. в 15:41 часа в ОЦ при РДПБЗН – Пловдив е получено съобщение за пожар вследствие на ПТП в лек автомобил Порше „Панамера“ с рег. № СВ 3642 АМ, Автомагистрала „Тракия“ – 132 км, посока на движение към гр. Бургас, общ. Пловдив,
обл. Пловдив.
Произшествието е ликвидирано с 2 пожарни автомобила от 01 РСПБЗН – Пловдив и 03 РСПБЗН – Пловдив.
Унищожено: лек автомобил – 1 бр.
Пожари в поземления и горски фонд:
Област Хасково:
На 14.09.2020 година в 11:48 часа в ОЦ при РДПБЗН – Хасково е получено съобщение за пожар в сухи треви и храсти в района селата Йерусалимово и Оряхово, общ. Любимец,
обл. Хасково.
Произшествието е ликвидирано с 5 пожарни автомобила от РДПБЗН – Хасково, служители на ДГС с 2 автомобила за гасене на горски пожари и доброволци от местно население.
Пожарогасителните дейности продължиха на 15.09.2020 г. и на 16.09.2020 г. 
Пожарът е ликвидиран на  16.09.2020 г.
Унищожени са сухи треви и храсти – 3500 дка.
На 15.09.2020 г. в 00:16 часа в ОЦ при РДПБЗН – Хасково е получено съобщение за възникнал пожар в борова гора в землището на селата Планиново и Дервишка могила,
общ. Свиленград, обл. Хасково.
Произшествието е ликвидирано с 7 пожарни автомобила от РДПБЗН – Хасково, модул от МО с 20 служители, служители от ДГС и доброволци от местно население.
Пожарът е ликвидиран на  16.09.2020 г.
Унищожено: борова гора – 40 дка /низово/.
Поради наличието на дълбока горска постеля от борови иглички, през тъмната част от денонощието на 16.09.2020 г. срещу 17.09.2020 г. до отпадане на необходимостта на място е осигурено дежурство от 2 пожарни автомобила от РДПБЗН – Хасково.
Област Бургас:
На 14.09.2020 г. в 13:25 часа в ОЦ при РДПБЗН – Бургас е получено съобщение за пожар в сухи треви, храсти и широколистна гора, в землището на с. Граничар, общ. Средец, обл. Бургас. 
Произшествието е ликвидирано с 3 пожарни автомобила от РСПБЗН – Средец и РСПБЗН – Бургас, верижен булдозер, 55 служители на ДГС и Общинско горско стопанство,
10 доброволци от околните населени места и 10 затворници от общежитието в с. Дебелт.
Пожарогасителните дейности продължиха на 15.09.2020 г. и на 16.09.2020 г. 
Пожарът е ликвидиран на  16.09.2020 г.
Унищожено: сухи треви и храсти – 2000 дка, борова гора – 120 дка,  широколистна гора – 860 дка, 6 бр. масивни изоставени постройки и 6 бр. паянтови постройки.
През тъмната част от денонощието на 16.09.2020 г. срещу 17.09.2020 г. до отпадане на необходимостта е осигурено дежурство от служители на ДГС.
Област Ст. Загора:
На 14.09.2020 г. в 14:27 часа в ОЦ при РДПБЗН – Ст. Загора е съобщено за възникнал пожар на сухи треви и лесонепригодни площи в землищата на селата Полски градец, община Раднево, област Ст. Загора и Владимирово и Мъдрец, община Тополовград, област Хасково.
В гасенето участваха 7 пожарни автомобила от РДПБЗН – Ст. Загора, 8 бр. автомобили ДГС-ИАГ, 1 булдозер от СОД Пловдив, Коматцу – 2 бр. от ТЕЦ Марица Изток 2.
Пожарогасителните дейности продължиха на 15.09.2020 г. и на 16.09.2020 г. 
На 16.09.2020 г. на място работиха  11 ПА  от ПБЗН,  3 бр. автомобили за гасене на горски пожари със служители от ДГС, 1 булдозер от СОД Пловдив, Коматцу – 2 бр. от ТЕЦ Марица Изток 2, модулно формирование от 20 служители от МО.
През тъмната част от денонощието на 16.09.2020 г. срещу 17.09.2020 г. екипите осъществяваха дежурство на място
Пожарът е локализиран на площ от около 6000 дка.
Гасителните дейности по ликвидирането на пожара продължават на 17.09.2020 г.
Област Ямбол
На 16.09.2020 г. в 15:26 часа в ОЦ при РДПБЗН – Ямбол е получено съобщение за пожар в сухи треви, храсти и стари лозя между селата Гранитово и Лесово, общ. Елхово, обл. Ямбол.
Произшествието е ликвидирано с 7 пожарни автомобила от РДПБЗН – Ямбол, 2 бр. автомобили за гасене на горски пожари със служители от ДГС.
Унищожено: 1200 дка. сухи треви, храсти и изоставени стари лозя.
Спасено: цех за дървени въглища и 4700 дка  горски фонд.
 

 17 септември 2020 | 07:06