МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 16.05.2019 г.

16 май 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 15.05.19 звената за ПБЗН са реагирали на 63 сигнала за произшествия.

 

Ликвидирани са общо 35 пожара.
С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които: 10 в жилищни сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 6 в транспортни средства; 1 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 16 пожара, от които: 1 в сухи треви, горска постеля и храсти; 10 в отпадъци; 5 други .
Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-3бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (с живак-1бр.); 1 при промишлени аварии(в електропреносната мрежа-1бр.); 21 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-2бр., отстраняване на опасни предмети-1бр., спасяване на животни-2бр., оказване съдействие на граждани-2бр., отводняване-4бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-6бр., други-4бр.) .
Лъжливи повиквания - 2.
При пожарите няма загинали и пострадали.

 17 май 2019 | 05:58