МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 16.04.2018 г.

16 апр 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 15.04.2018 г. звената за ПБЗН са реагирали на 83 сигнала за произшествия.

 

Ликвидирани са общо 51 пожара.

С преки материални щети са възникнали 14 пожара, от които: 6 в жилищни сгради; 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 5 в транспортни средства .

Без нанесени материални щети са възникнали 37 пожара, от които: 15 в сухи треви, горска постеля и храсти; 1 в стърнища; 11 в отпадъци; 4 в готварски уреди и комини; 6 други .

Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-1бр.); 24 техническа помощ (оказване съдействие на др.структ.на МВР-1бр.,отстраняване на опасни предмети-6бр.,спасяване на животни-4бр.,оказване съдействие на граждани-7бр.,водоснабдяване-1бр.,оказване съдействие на др.структ.и ведомства-5бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (други-1бр.) .

Лъжливи повиквания - 6.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 16 април 2018 | 07:01