МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 15.11.2020 г.

15 ное 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 14.11.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 91 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 69 пожара.
С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които: 11 в жилищни сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства; 2 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 52 пожара, от които: 8 в сухи треви, горска постеля и храсти; 28 в отпадъци; 8 в готварски уреди и комини; 8 други .
Извършени са 17 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна – 2 бр.); 14 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 1 бр., отстраняване на опасни предмети – 2 бр., спасяване на животни – 1 бр., оказване съдействие на граждани – 6 бр., отводняване – 1 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 3 бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (организиране на транспорт до лечебно заведение – 1 бр.) .
Лъжливи повиквания - 5.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

 15 ноември 2020 | 06:45