МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 15.09.2020 г.

15 сеп 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 14.09.20 звената за ПБЗН са реагирали на 231 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 200 пожара.
С преки материални щети са възникнали 33 пожара, от които: 13 в жилищни сгради; 6 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 7 в транспортни средства; 1 в горски масиви; 3 в селското стопанство; 3 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 167 пожара, от които: 120 в сухи треви, горска постеля и храсти; 8 в стърнища; 35 в отпадъци; 1 в готварски уреди и комини; 3 други .
Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-1бр.); 23 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-5бр., отстраняване на опасни предмети-3бр., спасяване на животни-1бр., оказване съдействие на граждани-6бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-1бр., други-7бр.) .
Лъжливи повиквания - 7.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма

По характерни произшествия:

Област Хасково:

 На 14.09.2020 година в 11:48 часа е съобщено за пожар на сухи треви и храсти в района село Йерусалимово община Любимец. За пожара са изпратени поетапно 7 ПА с 25 служители от РДПБЗН Хасково и служители на ДГС. Към 21:00 часа на 14.09.2020 год., пожарът е на площ около 1 500 дка и не е локализиран. Засегнати са земеделски земи, лозя, бадемови и орехови насаждения, люцерна, издънкова широколистна гора и лесонепригодни площи. Действията по локализиране и пожарогасене ще продължат през деня.

На територията на РДПБЗН – Хасково са предислоцирани 7 ПА и булдозер от РДПБЗН – Пловдив, Ямбол, Кърджали, Сливен и Велико Търново.

 

Област Стара Загора:

 В 14:27 ч. в е съобщено за възникнал пожар на сухи треви и лесонепригодни площи в землищата на селата Полски градец, община Раднево, област Ст. Загора и Владимирово и Мъдрец, община Тополовград, област Хасково. На мястото на произшествието са изпратени 4 ПА от РДПБЗН Стара Загора, лек щабен автомобил от РСПБЗН Гълъбово, 6 ПА от РДПБЗН Хасково, булдозер от РДПБЗН Пловдив и 2 булдозера от мини „Марица Изток“ с общо 45 пожарникари, служители от поделение и хеликоптер от БА и служители на ДГС. Засегнати са земеделски земи, широколистна гора и лесонепригодни площи. Действията по локализиране и пожарогасене продължават и през деня.

 

Област Бургас:

На 14.09.2020 година в 13:25 часа е получено съобщение за възникнал пожар в суха трева, храсти и широколистна гора в землището на с. Граничар, община Средец, област Бургас. На мястото на произшествието са изпратени 4 ПА с 12 пожарникари и 60 служители на ДГС и доброволци. Изгорели са 6 бр. необитаеми къщи, 100 дка широколистна гора низов и 1 000 дка сухи треви и храсти. През тъмната част от денонощието на дежурство остана 1 ПА от РСПБЗН Средец и служители на ДГС. Действията по доизгасяване на пожара ще продължат и през деня.

Област Ямбол:

На 14.09.2020г. в 17:40 часа е получено съобщение за възникнал  пожар на сухи треви в землището на с. Лесово, общ. Елхово, собственост неустановена. На мястото на пожара са изпратени 5 ПА от РДПБЗН Ямбол и 10 доброволци от селото. Пожарът е  на площ от около 250 декара. Няма засегнати горски територии, населени места и границата със Република Турция. Спасени са 3 пчелина. Причината е в процес на установяване. През тъмната част от денонощието на дежурство останаха 2 ПА от РСПБЗН Елхово.

Област Пазарджик:

На 14.09.2020 г. в 15:26 часа е получено съобщение за пожар на сухи треви и храсти, в землището на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик. На мястото на произшествието са изпратени 7 ПА,  микробус „Форд Транзит“, Лада Нива с общо 36 пожарникари от РДПБЗН Пазарджик. Пожара е ликвидиран в 20:00 ч. на 14.09.2020 г. Унищожена е иглолистна  гора 2 дка и 650 дка сухи треви и храсти. Причината е небрежност при боравене с открит огън.

 15 септември 2020 | 07:33