МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 15.01.2020 г.

15 яну 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 14.01.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 94 сигнала за произшествия.

 Ликвидирани са общо 71 пожара.

С преки материални щети са възникнали 14 пожара, от които: 4 в жилищни сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 7 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито; 1 бр. други .

Без нанесени материални щети са възникнали 57 пожара, от които: 10 в сухи треви, горска постеля и храсти; 26 в отпадъци; 18 в готварски уреди и комини; 3 други .

Извършени са 21 спасителни дейности и помощни операции, от които: 4 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-4бр.); 4 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване-1бр.,други-2бр.,с живак-1бр.); 13 техническа помощ (оказване съдействие на др. структури на МВР-5бр.,отстраняване на опасни предмети-1бр.,оказване съдействие на др. структури и ведомства-4бр.,други-3бр.).

Лъжливи повиквания - 2.

При пожарите е загинал 1 гражданин.

По-характерни произшествия:

На 14.01.2020 г. в 15:25 часа в ОЦ при  РДПБЗН - Хасково е съобщено за пожар в къща в с. Студена, общ. Свиленград, Хасково. Произшествието е ликвидирано с 2 пожарни автомобила от РСПБЗН-Свиленград и УПБЗН Любимец. Загинал е мъж на 53 г. - самотно живеещ. Унищожено: мебели – 3 бр., бяла , черна и компютърна техника – 2 бр., опушени стени – 60 кв. м. Спасено: сграда – 1 бр.

 15 януари 2020 | 07:01