МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 14.11.2017 г.

14 ное 2017

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 13.11.17 звената за ПБЗН са реагирали на 92 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 49 пожара.
С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които: 9 в жилищни сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 8 в транспортни средства; 1 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 30 пожара, от които: 11 в сухи треви, горска постеля и храсти; 1 в стърнища; 16 в отпадъци; 1 в готварски уреди и комини; 1 други.
Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции, от които: 5 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна - 5 бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване - 1 бр.); 28 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 7 бр., отстраняване на опасни предмети - 4 бр., спасяване на животни - 3 бр., оказване съдействие на граждани - 7 бр., отводняване - 2 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 3 бр., други - 2 бр.);  2 оказване помощ на пострадали граждани  (други – 1 бр., други - 1бр.).
Лъжливи повиквания - 7.
При пожарите е загинал 1 гражданин.

Регистрирани бедствия и аварии: няма

По-характерни произшествия:

На 13.11.2017г. в 10:14 ч. е получен сигнал за възникнал пожар в двуетажна къща в с.Капатово община Петрич. На мястото на произшествието са изпратени 2 ПА със 6 пожарникари от РСПБЗН Петрич. При пожара е загинал мъж на 83 години. Унищожена е къщата.

На 13.11.2017г. в 13:52 ч. е получен сигнал за възникнал пожар в хотел „Езерото“, гр. Гълъбово, бул. „Република“№125, област Стара Загора, собственост на „Марица изток Автотранспорт“ ЕООД. На мястото на произшествието са изпратен 2 ПА от РСПБЗН Гълъбово и ССПАБ „Брикел“. Загинали и пострадали няма.  Унищожени са мебели 7 бр., игрални машини 3 бр., климатици 2 бр., алуминиеви врати 4 бр., алуминиеви прозорци 3 бр. и опушени стени 1 000 кв.

 14 ноември 2017 | 07:02