МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 14.10.2020 г.

14 окт 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 13.10.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 142 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 30 пожара.

С преки материални щети са възникнали 13 пожара, от които: 5 в жилищни сгради; 7 в транспортни средства; 1 бр. други .

Без нанесени материални щети са възникнали 17 пожара, от които: 3 в сухи треви, горска постеля и храсти; 6 в отпадъци; 8 други .

Извършени са 107 спасителни дейности и помощни операции, от които: 4 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-4бр.); 2 при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване-1бр.,с живак-1бр.); 1 битови или промишлени инциденти(срутване на сграден фонд-1бр.); 99 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-5бр.,отстраняване на опасни предмети-55бр.,спасяване на животни-1бр.,оказване съдействие на граждани-5бр.,отводняване-12бр.,оказване съдействие на други структури и ведомства-8бр.,други-13бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (други-1бр.) .

Лъжливи повиквания - 5.

При пожарите няма загинали и пострадали.

По - характерни произшествия:

От НИМХ-МОН за 13.10.2020 г. беше обявен оранжев код за силен вятър и валежи в 6 области: Кюстендил, Благоевград, Перник, Софийска област, Пазарджик и Смолян. В останалите области от страната е обявен жълт код за силен вятър и валежи.

На 13.10.2020 г. в НОЦ при ГДПБЗН - МВР са получени общо 65 сигнала за произшествия, вследствие силния вятър и валежи на територията на страната, от които 48 сигнала за паднали дървета и клони, 9 сигнала за наводнени мазета и 2 сигнала за паднали покриви на къщи. Всички сигнали са отработени.

 

 14 октомври 2020 | 07:10