МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 14.09.2018 г.

14 сеп 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 13.09.18 звената за ПБЗН са реагирали на 114 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 81 пожара.
С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които: 11 в жилищни сгради; 5 в транспортни средства; 1 в селското стопанство; 2 бр. други .
Без нанесени материални щети са възникнали 62 пожара, от които: 27 в сухи треви, горска постеля и храсти; 1 в стърнища; 33 в отпадъци; 1 други .
Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-1бр.); 26 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-4бр., отстраняване на опасни предмети-5бр.,  спасяване на животни-2бр., оказване съдействие на граждани-7бр., отводняване-1бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-5бр., други-2бр.) .
Лъжливи повиквания - 6.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

 

 14 септември 2018 | 06:46