МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 14.06.2019 г.

14 юни 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 13.06.2019 г. звената за ПБЗН са реагирали на 112 сигнала за произшествия.

 Ликвидирани са общо 60 пожара.

С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които: 12 в жилищни сгради; 3 в промишлени сгради; 4 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 2 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито; 2 бр. Други .

Без нанесени материални щети са възникнали 36 пожара, от които: 9 в сухи треви, горска постеля и храсти; 1 в стърнища; 22 в отпадъци; 4 други .

Извършени са 48 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-2бр.); 2 при промишлени аварии(в електропреносната мрежа-2бр.); 2 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривооп. газове и загазоване-1бр.,паднали дървета, камъни и предмети-1бр.); 42 техническа помощ (оказване съдействие на др. структ. на МВР-6бр.,отстраняване на опасни предмети-3бр.,спасяване на животни-5бр.,оказване съдействие на граждани-15бр.,водоснабдяване-1бр.,отводняване-3бр.,оказване съдействие на др. структ. и ведомства-8бр.,други-1бр.).

В обекти от критичната инфраструктура са възникнали 1 пожара

Лъжливи повиквания - 4.

При пожарите е загинал 1 гражданин и е пострадал 1 гражданин.

По-характерни произшествия:

На 13.06.2019 г. в 01:27 ч. в ОЦ при СДПБЗН е получено съобщение за възникнал пожар в апартамент, в ж.к. Младост1, гр. София. Произшествието е ликвидирано с 3 пожарни автомобила от СДПБЗН. Загинала е собственичката на 93 г. и е пострадала една жена. Унищожени са кухненски мебели 10 бр. и опушени стени 120 кв.

На 13.06.2019 год. в 19:15 часа в ОЦ при РДПБЗН - Хасково е получен сигнал за пожар в амонячен цех на територията на „Неохим“ АД, гр. Димитровград. При пристигане на място е установено, че се е спукал захранващ тръбопровод с азотно-водородна смес на амонячен цех. При излизане на сместа в атмосферата същата се запалва и гори факелно. След понижаване на налягането в тръбопровода горенето бе прекратено, захранването на амонячния цех беше възстановено чрез алтернативен тръбопровод, което не наложи прекратяване на производството. Произшествието е ликвидирано с 3 пожарни автомобила.  В пожарогасенето взе участие ведомствен пожарен автомобил на Неохим-АД. Авариралият тръбопровод беше изолиран и ще бъде ремонтиран. Унищожено:  тръбопроводи и изолация 2 бр. по 4 метра. Спасено: цехове 2 бр.

На 13.06.2019 г. в 14:05 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Стара Загора е получено съобщение за възникнал пожар в къща в с. Дунавци, общ. Казанлък, обл. Стара Загора. Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил от РСПБЗН - Казанлък. Унищожено: покривна конструкция – 50 кв.м., мебели – 6 бр., дом. имущество, опушени стени - 100 кв.м.

 

 14 юни 2019 | 07:22