МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 13.11.2017 г.

13 ное 2017

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 12.11.2017 г. звената за ПБЗН са реагирали на 72 сигнала за произшествия.

 

Ликвидирани са общо 42 пожара.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които: 6 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 4 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито; 3 бр. други .

Без нанесени материални щети са възникнали 26 пожара, от които: 4 в сухи треви, горска постеля и храсти; 13 в отпадъци; 8 в готварски уреди и комини; 1 други .

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции, от които: 6 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-6бр.); 1 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривоопасни газове и загазоване-1бр.); 14 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-2бр.,отстраняване на опасни предмети-3бр., спасяване на животни-1бр., оказване съдействие на граждани-3бр., оказване съдействие на др.структури и ведомства-1бр., други-4бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (извличане на товарни/тежкотоварни автомобили-1бр.) .

Лъжливи повиквания - 8.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 

 

 13 ноември 2017 | 06:12