МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 13.09.2017 г.

13 сеп 2017

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 12.09.2017 г. звената за ПБЗН са реагирали на 255 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 200 пожара.
С преки материални щети са възникнали 36 пожара, от които: 11 в жилищни сгради; 1 в административни сгради, обекти за масово събиране на хора и др.; 8 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 6 в транспортни средства; 1 в горски масиви; 2 в селското стопанство; 1 в съоръжения на открито; 6 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 164 пожара, от които: 122 в сухи треви, горска постеля и храсти; 5 в стърнища; 33 в отпадъци; 4 други .
Извършени са 47 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна – 1 бр., други – 1 бр.); 45 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 4 бр., отстраняване на опасни предмети – 16 бр., спасяване на животни – 2 бр., оказване съдействие на граждани – 11 бр., отводняване – 1 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 5 бр., други – 6 бр.)
Лъжливи повиквания - 8.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

По-характерни произшествия:
На 12.09.2017г. в   14:18 часа в РДПБЗН - Пловдив е получено съобщение за   пожар във вилна зона „Воден Камък“ община Хисаря, област Пловдив. При пристигане на силите на ПБЗН и проведеното разузнаване се  е установило, че горят сухи треви и храсти в дворни места, като огъня се прехвърля върху вилни и паянтови постройки в района на вилната зона. Площта на пожара е била около 150 дка. Незабавно е била проведена евакуация на 6 човека от вилите (възрастни хора). Пожарът е погасен от 8 екипа на РДПБЗН – Пловдив, РУП – Хисаря и служители на горското стопанство.
Загинали и пострадали – няма. Причината за пожара към момента е неустановена. Вследствие на  пожара са унищожени 6 бр. вилни постройки и 15 бр. паянтови постройки. Спасени са 30 бр. вилни постройки.

 13 септември 2017 | 06:32