МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 13.08.2019 г.

13 авг 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 12.08.2019 г. звената за ПБЗН са реагирали на 199 сигнала за произшествия.

 Ликвидирани са общо 152 пожара.

С преки материални щети са възникнали 26 пожара, от които: 8 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 5 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 4 в транспортни средства; 1 в открити площадки в урбанизираните територии; 3 в съоръжения на открито; 4 бр. Други .

Без нанесени материални щети са възникнали 126 пожара, от които: 80 в сухи треви, горска постеля и храсти; 2 в стърнища; 31 в отпадъци; 13 други .

Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-2бр.); 1 при промишлени аварии(в електропреносната мрежа-1бр.); 34 техническа помощ (оказване съдействие на др.структ.на МВР-10бр.,отстраняване на опасни предмети-7бр.,спасяване на животни-1бр.,оказване съдействие на граждани-7бр.,отводняване-1бр.,оказване съдействие на др.структ.и ведомства-5бр.,други-3бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (оказване на долекарска първа помощ-1бр.) .

В обекти от критичната инфраструктура е възникнал 1 пожар.

Лъжливи повиквания - 9.

При пожарите няма загинали и пострадали.

По-характерни произшествия:

На 12.08.2019 г. в 01:13 часа в ОЦ при РДПБЗН - Пловдив е получен сигнал за пожар в депо за отпадъци в село Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив. В гасенето участваха 6 пожарни автомобила, и техника на фирмата, обслужваща депото. На дежурство през нощта останаха 3 пожарни автомобила. Площта на пожара е около 2 дка. Създадена е организация съвместно с полицията и АПИ да се предприемат мерки при задимяване на АМ Тракия. 

На 12.08.2019 г. в 13:51 часа в ОЦ при РДПБЗН-Хасково е получено съобщение за пожар в сухи треви в землището на с. Брягово, обл. Хасково. Първоначално бяха изпратени 2 ПА, но вследствие на силен вятър площта на пожара се увеличи, като се разви в посока запад-югозапад в землищата на селата Любеново и Родопи, в широколистна гора. В гасенето участват 8 пожарни автомобила, 2 Тойоти с 8 служители на ОП “Общинско лесничейство“ Хасково и местно население.

На 13.08.2019 г. в гасенето ще се включат модулно формирование от МО, булдозер от РДПБЗН-Пловдив и 1 пожарен автомобил от РДПБЗН-Кърджали.                                                                

На 12.08.2019 г. в 16:16 часа в ОЦ при РДПБЗН-Хасково е получено съобщение за пожар в сухи треви и отпадъци в района на „Неохим“ Димитровград, обл. Хасково. Пожарът е обхванал вагон, пълен с амониева селитра. Произшествието е ликвидирано с 4 пожарни автомобила от РДПБЗН – Хасково и 2 ведомствени пожарни автомобила. Унищожено: 10 т амониева селитра. Спасено: товарен вагон и 40 т амониева селитра.

 

 13 август 2019 | 07:07