МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 13.05.2018 г.

13 май 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 12.05.18 звената за ПБЗН са реагирали на 62 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 28 пожара.
С преки материални щети са възникнали 5 пожара, от които: 1 в жилищни сгради; 3 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито .
Без нанесени материални щети са възникнали 23 пожара, от които: 2 в сухи треви, горска постеля и храсти; 16 в отпадъци; 5 други .
Извършени са 28 спасителни дейности и помощни операции, от които: 1 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-1бр.); 1 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривооп.газове и загазоване-1бр.); 26 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-3бр., отстраняване на опасни предмети-7бр., спасяване на животни-1бр., оказване съдействие на граждани-3бр., отводняване-3бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-4бр., други-5бр.).
Лъжливи повиквания - 6.
При пожарите няма загинали и пострадали.

 

 13 май 2018 | 06:31