МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 13.01.2020 г.

13 яну 2020

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 12.01.2020 г. звената за ПБЗН са реагирали на 84 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 58 пожара.
С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които: 8 в жилищни сгради, 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 3 в транспортни средства, 2 в съоръжения на открито, 2 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 41 пожара, от които: 5 в сухи треви, горска постеля и храсти, 26 в отпадъци, 9 в готварски уреди и комини, 1 други.
Извършени са 20 спасителни дейности и помощни операции, от които: 5 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 4 бр., други - 1 бр.), 1 при инциденти с опасни вещества (с живак - 1 бр.), 1 при промишлени аварии(други - 1 бр.), 13 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 3 бр., отстраняване на опасни предмети - 1 бр., оказване съдействие на граждани - 4 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 3 бр., други - 2 бр.).
Лъжливи повиквания - 6.
При пожарите е загинал 1 гражданин.

Регистрирани бедствия и аварии: няма

По-характерни произшествия:
На 12.01.2020 г. в 16:06 часа в ОЦ на РДПБЗН-Благоевград е получен сигнал за пожар в къща без точен адрес – извън регулация над ромската махала в гр. Сандански, област Благоевград. При пожара е загинала жена на 55 години – трудноподвижна. Унищожено е къща – 3 м. на 5 м. на един етаж от тухли с покрив от ламарина. Причината е в процес на установяване.

 13 януари 2020 | 08:02