МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 12.10.2018 г. ​

12 окт 2018

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 11.10.18 звената за ПБЗН са реагирали на 137 сигнала за произшествия.

 Ликвидирани са общо 114 пожара.
С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които: 8 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 5 в транспортни средства; 1 в селското стопанство .
Без нанесени материални щети са възникнали 98 пожара, от които: 67 в сухи треви, горска постеля и храсти; 27 в отпадъци; 2 в готварски уреди и комини; 2 други .
Извършени са 19 спасителни дейности и помощни операции, от които: 2 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-2бр.); 1 при инциденти с опасни вещества (с живак-1бр.); 1 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривооп.газове и загазоване-1бр.); 15 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР-3бр., спасяване на животни-1бр., оказване съдействие на граждани-6бр., оказване съдействие на други структури и ведомства-3бр., други-2бр.).
Лъжливи повиквания - 4.
При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма

 12 октомври 2018 | 05:35