МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 12.08.2019 г.

12 авг 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 11.08.19 звената за ПБЗН са реагирали на 174 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 126 пожара.
С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които: 8 в жилищни сгради; 4 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 12 в транспортни средства .
Без нанесени материални щети са възникнали 102 пожара, от които: 65 в сухи треви, горска постеля и храсти; 29 в отпадъци; 1 в готварски уреди и комини; 7 други .
Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции, от които: 7 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна – 7 бр.); 2 битови или промишлени инциденти (сгъстени/втечнени взривоопасни газове и загазоване - 1бр., паднали дървета, камъни и предмети – 1 бр.); 30 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 5 бр., отстраняване на опасни предмети – 6 бр., оказване съдействие на граждани – 7 бр., водоснабдяване - 1бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 4бр., други – 7 бр.)
Лъжливи повиквания - 9.

По-характерни произшествия:

На 11.08.2019 г. в 09:05 часа в ОЦ при РДПБЗН – Враца е получено съобщение за пожар 
в телескопичен челен товарач Diechi, с рег.№ ВТ 05709, Стопански двор, с. Бърдарски Геран, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.
Унищожено: телескопичен челен товарач – 1 бр., зърно – 30 тон, покривна конструкция – 25 кв. м, регистрационна табела – 1 бр.
Спасено: слънчоглед – 400 тона, сграда – 1 бр.
Предполагаемата причина за възникване на произшествието е късо ел. съединение      

На 11.08.2019 г. в 09:05 часа в ОЦ при РДПБЗН – Враца е получено съобщение за пожар    
в изоставена сграда /бивше училище/, с. Каранци, общ. Полски Тръмбеш, обл. В. Търново.
Унищожено: покривна конструкция – 300 кв. м.
Предполагаемата причина за възникване на произшествието е в процес на установяване.      
    

На 11.08.2019 г. в 17:45 часа в ОЦ при РДПБЗН – Пазарджик е получено съобщение за пожар  в Ж.П. Локомотив, Ж. П. Линия „Белово – Костенец“, гр. Белово, общ. Белово,
обл. Пазарджик.
Унищожено: подвижен жп състав /локомотив/ – 1 бр.
Спасено: подвижен жп състав /вагони/ – 27 бр., подвижен жп състав /локомотив/ – 2 бр.
Предполагаемата причина за възникване на произшествието е в процес на установяване.       

 

 12 август 2019 | 04:31