МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 12.07.2019 г.

12 юли 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 11.07.2019 г. звената за ПБЗН са реагирали на 106 сигнала за произшествия.

 Ликвидирани са общо 50 пожара.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които: 6 в жилищни сгради; 2 в промишлени сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 5 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито; 1 бр. Други.

Без нанесени материални щети са възникнали 34 пожара, от които: 14 в сухи треви, горска постеля и храсти; 2 в стърнища; 16 в отпадъци; 2 други.

Извършени са 50 спасителни дейности и помощни операции, от които: 4 при катастрофи в транспортни средства (автомобилна – 4 бр.); 2 при инциденти с опасни вещества (с живак – 2 бр.); 2 битови или промишлени инциденти (сгъстени/втечнени взривооп. газове и загазоване – 1 бр., други - 1бр.); 42 техническа помощ (оказване съдействие на др. структ. на МВР-7бр.,отстраняване на опасни предмети-9бр.,спасяване на животни-5бр.,оказване съдействие на граждани-7бр.,отводняване-2бр.,оказване съдействие на др. структ.и ведомства-7бр.,други-5бр.).

Лъжливи повиквания - 6.

При пожарите няма загинали и пострадали.

 

 12 юли 2019 | 07:02